Rozkład


JavaScript (cz. 1. Grafika i cz.2. Animacje)
 1. C jak Canvas. Metoda prostokąt c.fillRect()
 2. Zmienna i jej deklaracja var
 3. Własność wypełnienie, c.fillStyle
 4. Wartość kolor, CSS
 5. Operatory i wyrażenia
 6. Instrukcja warunkowa, if
 7. Pętla, for
 8. Ścieżka: c.beginPath()c.moveTo()c.lineTo()c.stroke().
 9. Funkcje, function,
 10. Matematyczna funkcja losowa Math.random()
 11. Komentarze //
 12. Obrót c.rotate() i przesunięcie c.translate()
 13. Rekurencja
 14. Fraktale
 15. Operator modulo %
   
 16. Animacje (setTimeout()clearTimeout())
 17. Obiekty (newthis)
 18. Obiekt canvas (document.getElementById(), getContext('2d'))
 19. Programowanie obiektowe
 20. Tablice ([], push())
 21. Metody obiektów
 22. Prędkość i zderzenia
 23. Operatory bitowe (||&&)
 24. Przyspieszenie, prędkość i fizyka
 25. Zdarzenia myszy
 26. Sprężystość i fizyka
 27. Tekst
 28. Grafika
 29. Animowane banery
 30. Publikowanie
 cz. 3. Gry i aplikacje cz. 4 Canvas 3D

Popularne posty

Obraz

Kodujący Stwór

Rozkład