O blogu

Blog jest wersją demonstracyjną projektu "Programista JavaScript" zgłoszonego do konkursu Fajne Granty zorganizowanego przez


Fundacja CoderDojo Polska i T-Mobile Polska

Docelowo blog, będzie integrował:
  • informacje o aplikacji Kodujący Stwór (wersja demonstracyjna dostępna pod adresem http://plotkarka.eu/CM/),
  • interaktywny sylabus (program nauczania),
  • interaktywny rozkład tematów i lekcji,
  • poradnik dla nauczyciela.
Dodatkowo poruszane będą zagadnienia z publikowania efektów lekcji na e-portfolio z wykorzystaniem bogów lub stron internetowych. Wersja demonstracyjna przyjkładowego porfolio dostępna pod adresem http://portfoliork.blogspot.com/ .
Zadania praktyczne i teoretyczne z programowania (egzamin z kwalifikacji E.14) dostępne są na blogu http://egzamin-e14.blogspot.com/ .

Popularne posty

Obraz

Kodujący Stwór

Rozkład